juni 5, 2017

Voor wie?

Gezinscoaching is bedoeld voor gezinnen met meerdere problemen.
Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn op het gebied van:

  • Opvoeding van de kinderen
  • Relaties
  • Geld of schulden
  • Wonen
  • Overlast in de buurt
  • Werk of onderwijs
  • Gezondheid
  • Veiligheid

*De kosten worden vergoed door de gemeente waar u woont of via aanvraag van de persoonsgebonden budget (pgb).